یافته های باستان شناسی در مورد کشتی نوح(ع)

  و لقد ترکناها آیة فهل من مدّکر(سوره قمر، آیه 15)
«و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست که پند گیرد؟»

یکی از این داستان ها، ماجرای طوفان و کشتی نوح(ع) است. علی رغم آنکه کاوش های باستان شناسی وقوع این ماجرا را تأیید کرده اند و سالها از کشف کشتی نوح می گذرد، اما  کمتر در مورد این کاوشها و کشفیات چیزی شنیده ایم. در اینجا با نقل یک مقاله جالب به این موضوع می پردازیم.

/ 1 نظر / 10 بازدید