تنگستن

تاریخچـــــه

فرضیه وجود تنگستن ( واژه سوئدی tung sten به معنی سنگ سنگین)برای اولین بار در سال 1779 توسط "Peter Woulfe" مطرح شد. او ولف رامیت رامورد بررسی قرار داد ( که بعدها نام آن از نام Woulfe گرفته شد ) و نتیجه گرفت کهآن باید حاوی ماده جدیدی باشد. سال1781 "Carl Wilhelm Scheele" اثبات نمودکه می‌توان از تنگستنیت یک اسید جدید را تولید کرد. Scheele وBermanپیشنهاد کردند که احتمال تهیه یک فلز جدید بوسیله کاهش اسید تنگستنی وجـــــــوددارد.

"Fausto Elhuyar"
برادرش وجود اسیدی را در ولف رانیت کشف کردندکه مشابه اسید تنگستنی بود. بعدها در همان سال این دو برادر از طریق کاهش این اسیدبا ذغال چوب موفق به جداسازی تنگستن شدند. آنها با کشف این عنصر مورد قدردانی قرارگرفتند.

پیدایــــــش

تنگستن در سنگ معدن ولف رامیت ( تنگستن آهن منگنز FeWO4/MnWO4 ) شیلیت (کلسیم تنگستن CaWO4) فربریتو huebnerite یافت می‌شود. ذخایر مهم این مواد در بولیوی ، کالیفرنیا ، چین ،کلرادو ، پرتقال ، روسیه و کره جنوبی واقع است ( تقریبا" 75% تنگستن مورد نیاز جهانرا چین تولید می‌کند ). این فلز با روش کاهش اکسید تنگستن بوسیله هیدروژن یاکربن بصورت تجاری تولیدمی‌شود.

خصوصیات قابل توجه

تنگستن خالص به رنگ خاکستری مایل به آبی تا فلز سختسفید رنگ است. اگر خلوص آن زیاد باشد، می‌توان آنرا با اره آهن برید ( اگر ناخالصباشد، شکننده و کار با آن دشوار است ). در غیر این صورت باید با آختن ، ورزیدن یاروزن رانی با آن کار کرد. این فلز در دمای بالای 1650 درجه سانتی‌گراد بالاتریننقطه ذوب ( 3422 درجه سانتی‌گراد ) پایین‌ترینفشاربخار و بیشترین مقاوت کششی را در بین تمامی فلزات دارا می‌باشد. مقاومت آن دربرابر فرسایش هم بسیار خوب است و فقطاسیدهایمعدنی تاحدی آنرا تحت تاثیرقرارمی‌دهند. فلز تنگستن اگر در معرض هوا قرار بگیرد، یک اکسید محافظی را تشکیل می‌دهد. اگر مقدار کمی از آن بافولاد آلیاز شود،استحکام آن را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

کاربردهـــــا

تنگستن ، فلزی است که دامنه کاربردهای آن بسیار وسیع است؛عمده‌ترین آنها کاربید تنگستن ( W2C , WC) در کاربیدهای سیمانی شدهمی‌باشد. کاربیدهای سیمانی شده ( نام دیگر آنها فلزات سخت است ) مواد پوششی مقاومیهستند که مورد استفاده صنایع فلزکاری ، استخراج معدن ، نفت و ساختمانی می‌باشند. چون تنگستن را می‌توان بصورت رشته سیمهای بسیار باریک با نقطه ذوب زیاد در آورد، درافروزه‌های موجود در لامپ ، لامپ خلاء و الکترودها کاربرد زیادی دارد.

سایر کاربردها

  • نقطه ذوب زیاد تنگستن موجب شده در کاربردهای فضایی و مواردی مانندجوشکاری ، تفتیدن و کاربردهای الکتریکی که دما زیاد است، مورد استفاده قرار گیرد.
  • استحکام و خصوصیات چگالی تنگستن آنرا برای ساخت آلیاژهای فلزسنگین که درتسلیحات ،گرماگیرها (heat sinks) و مصارف چگالی زیاد از قبیل وزنه و پارسنگها مناسب کرده است.
  • فولادبکار رفتهدر وسایل پر سرعت (Hastelloy , Stellite) اغلب با تنگستن آلیاژ شده‌اند که این نوعفولاد حاوی 18% تنگستن می‌باشند.
  • آلیاژهای دیرگداز که دارای این فلز هستند، در پوشش و قسمتهای تیغه توربین ،ابزار فولادی و آلیاژ پوششی مقاوم بکار می‌روند.
  • آلیاژها بعنوان جایگزینسرب در گلوله مورد استفادهقرار می‌گیرند.
  • ترکیبات شیمیایی تنگستن درکاتالیزورها ، رنگدانه‌های غیرآلی و روان کننده‌های پر حرارت دی‌سولفید تنگستن که تا 500 درجهسانتی‌گراد مقاوم هستند، کاربرد دارند.
  • چون انبساط حرارتی این عنصر شبیهشیشهبوروسیلیکات است، از آن در ساخت glass-to-metal seals بهره می‌برند.
  • اکسیدهای آن درلعاب کاری سرامیک کاربرد دارد.
  • اسید تنگستیت
/ 0 نظر / 22 بازدید