جنبش تنباکو (پیر مردی در روستایی از عراق)

امتیاز تالبوت:

  ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به اروپا در اثر ولخرجی های زیاد و عیاشی ها، پول هایش تمام شد و چون دیگر پولی در بساط نداشت امتیازی را در زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یکی از مشاوران و نزدیکان نخست وزیر انگلیس به نام "ماژور تالبوت " (جرالد تالبو «Gerald Talbot» ) واگذار کرد و در مقابل 25 هزار لیره دریافت کرد. مطابق این قرارداد کمپانی "رژی" باید سالانه 15 هزار لیره به صندوق دولت ایران واریز می کرد و در مقابل کشت و فروش توتون و تنباکو را به مدت پنجاه سال در انحصار خود می گرفت یعنی از زارعان ارزان می خرید و گران می فروخت در جریان امضای این قرارداد عده ای از درباریان خصوصا امین السلطان، صدر اعظم، با دریافت رشوه هایی، نقش ایفا می کردند.

 به موجبماده 5 "حمل و نقل توتون و تنباکو در ممالک ایران بدون اجازه صاحبان این امتیازممنوع است مگر آنچه مسافرین برای استعمال یومیّه خودشان همراه داشته باشند."

 

واکنش اولیه مردم و روحانیت :

 شیراز:

در شیراز هم زمان با ورود ماموران انگلیسى رژى،بازارها و دکاکین بسته شده ومردم در مساجد اجتماع مى‏کنند.رژیم براى مقابله با این عمل،به دستگیرى و تبعیدعالم مبارز، «سید على اکبر فال اسیرى‏» مبادرت مى‏ورزد.با ربوده شدن سید على اکبرتوسط عمال دولت و تبعید او به بوشهر،و سپس بصره،مردم با تجمع در شاهچراغ به ابراز تنفر از این عمل رژیم مى‏پردازند،ولى حکومت قوام الملک شیرازى،با گلوله به‏استقلال طلبان پاسخ مى‏دهد،ولى مقاومت مردم ادامه مى‏یابد.

 

تبریز:

در تبریز نیز مردم به رهبرى روحانیت و پیشوایى‏«آیة الله حاج میرزا جواد آقامجتهد تبریزى‏»به مقابله با قرارداد برمى‏خیزند.در تبریز مردم اعلامیه‏هاى کمپانى را ازدیوارها کنده و از پذیرفتن خارجیان خوددارى مى‏ورزند و چون پاسخى جز خشونت‏بیشتر نمى‏بینند، احساسات مردم تبریز در مورد این امتیاز بخصوص تندتر بود. حتی جان مظفر‌الدین میرزا ولیعهد ایران در تبریز راخطری جدی تهدید می‌کرد. مجتهد‌های تبریز علیه کمپانی وعظ می‌کردند و در ماه محرم دسته‌ های عظیم عزاداران حتی در صدد قتل عام مسیحیان در آمدند. دربار براى خاموش‏کردن شعله‏هاى قیام در تبریز تصمیم به ایجاد تفرقه در بین صفوف روحانیون مى‏گیرد.

ناصر الدین شاه انگشترى الماس خود را براى‏«موسى آقا» ملاى تبریزى به رسم هدیه‏مى‏فرستد تا او را در مقابل‏«میرزا جواد آقا» قرار دهد.ولى این کار هم تاثیرى‏نمى‏بخشد و روحانیت از این حیله،هوشیارانه آگاهى مى‏یابند.کار چنان در تبریز تنگ‏مى‏شود که کمپانى حتى حاضر مى‏شود تمام ماموران و کارکنان خود را از میان ایرانیان‏و مسلمانان قرار دهد، ولى سودى حاصل نمى‏شود.

 اصفهان:

در اصفهان،مردم به رهبرى سه عالم مجاهد،«حاج شیخ محمد تقى‏»(آقانجفى)،«شیخ محمد على‏» و «ملا باقر فشارکى‏»به استوارى در برابر کمپانى و هوسهاى‏عمال شاه مى‏ایستد.علماى اصفهان براى اول بار در منطقه خود استعمال دخانیات وتنباکو را تحریم نموده و کارکنان رژى را نجس اعلام مى‏کنند.

   «ظل السلطان‏»حاکم‏جبار اصفهان،به تبعید گروهى از علماء از جمله منیر الدین مى‏پردازد،اما باز هم فروشندگان تنباکو،به‏معامله با کمپانى تن در نمى‏دهند.عده‏اى تنباکوى خود را به جاى فروش بین فقراتقسیم مى‏کنند و گروهى هم محصول خود را آتش مى‏زنند.

 

فتوای تحریم تنباکو :

  در این موقع بعضی علما از جمله سیدعلی اکبر فال اسیری ـ که بخاطر همین موضوع تبعید شده بود ـ نامه ای در این رابطه به میرزای شیرازی نوشتند.(در آن زمان میرزا در شهر کوچک سامرا بودند.) میرزا در اول ذیحجه‏سال 1308 ه.ق تلگراف مفصلى به شاه فرستاد و در آن به منافات داشتن قرارداد بادستورات قرآن مجید و نوامیس الهیه و از بین رفتن استقلال دولت و اختلال نظم‏مملکت تاکید ورزید. متعاقب این تلگراف،ناصر الدین شاه از کارپرداز ایران در بغداد مى‏خواهد تا میرزا به بهانه هایی متمسک شود، از جمله ضرورت قرابت‏به دول بزرگ‏اروپا براى استخلاص از روسیه تزارى،لزوم تقویت‏بودجه و قشون و رفع نقائص و کم‏بودن مالیاتها، موهن بودن الغاى قرارداد از نظر بى‏اعتبار شمرده شدن امضاى پادشاه، اساسا عدم امکان این عمل به جهت‏خسارات خارج از عهده و...

میرزا در پاسخ تمام این بهانه ها، فقط تاکید بر این نکته مى‏کند که باید فقط به‏ملت مسلمان تکیه کرد،و بالاخره در مقابل تاکید مجدد مشیر الوزراء(کارپرداز ایران دربغداد)،بر ضعف دولت چنین تهدید مى‏کند:«اگر دولت از عهده برنمى‏آید،من به‏خواست‏خدا آن را بر هم مى‏زنم.»

  اما ناصرالدین شاه به تلگراف میرزا و تهدیدات او اعتنایی نکرد به همین خاطر میرزای شیرازی فتوای تاریخی خود را صادر کرد. متن حکم به این شرح است :
بـسـماللّه الـرحمن الرحیم , الیوم استعمال تنباکو و توتون , باى نحو کان , در حکممحاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه علیه است.حرره الاقل محمد حسن الحسینى .
  با صدور این فتوا مردم مبارزه سیاسی علیه قراداد استعماری  امتیاز تنباکو رایک وظیفه شرعی و تکلیفی الهی دانستند و قلیان ها را شکسته و توتون و تنباکو را رابه آتش کشدند.

  پیرو این فتوا سایر علما هم از آن تبعیت کردند و این امر را واجبه الاطاعه دانستند ازجمله میرزای آشتیانی که آن موقع در تهران بودند.

   با این حرکت در واقع متفکر شیعه، میرزای شیرازی پایه گذار "مقاومت منفی" شد که امروزه به اشتباه، ماهاتما گاندی را مبدع آن معرفی می کنند.

میرزای شیرازی کیست :

 میرزامحمدحسن بن میرزا محمود بن محمداسماعیل حسینی شیرازی از علمایعالیقدر شیعه در ۱۵ جمادى الاول سال1230 ه ق در شیراز  بدنیا آمد. ایشان  پس از طی مقدمات علوم در حوزه های علمیه شیراز و اصفهان به عراق رفت و در  آنجا به سلک شاگردان شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف  در آمد . وی در سال 1291ه ق در سامره اقامت گزید و در آنجا به به تدریس و تعلیم مشغول بود. آن فقیه فرزانهحدود ۲۳سال  مرجع شیعیان  جهان بود و در دوره علمی خویش شاگردان بسیاریرا تربیت کرد که از میان آنها می توان به آخوند ملامحمدکاظم خراسانى، سیدمحمدکاظم طباطبائى یزدى،حاج میرزا حسین سبزوارى، سید محمد فشارکى رضوی میرزامحمدتقى شیرازى و... اشاره کرد. آن عالم ربانی از خود آثار گرانبهایی بهجای گذاشته است ازجمله رسالاتی مبسوط در ابواب مختلف فقهی،حاشیه ایبر نجاة العباد و تعلیقه اى بر کتاب معاملات آقا وحید بهبهانى. شاگردان ایشان نیز بسیاری از دروس ایشان را به رشته تحریر در آوردند که منتشر شدهاند. 

 

تقسیم بندی دلایل جنبش تنباکو :

 دلایل جنبشتنباکورا می‌توان به دو دستهتقسیم کرد:
1- دلایل فرهنگی مذهبی:پس از آنکه شرکترژیدرصدد برآمد تا مقدماتکار خود را در ایران شروع کند تعداد زیادی از اتباع دولت بریتانیا و مستعرات آنحدود 200 هزار نفر به عنوان کارکنان شرکت به ایران آمدند و به شهرهای مختلففرستانده شدند. رفتار این افراد برای ایرانیان هشدار دهنده بود زیرا با آمدن آنهاحدود 100 هزار مبلغ مسیح و نیز ساخت کلیساها و همچنین دختران ایرانی را به امورپرستاری در بیمارستانها و بی‌حجابی آنها واداشتند. در تهران و اکثر شهرها مراکزفساد برپا شد و کافه‌هایی با انواع وسایل قمار و رقصهای محلی و مشروبات الکلی پدیدآمد. این اقدامات مخالفت مردم مسلمان ایران را بر می‌انگیخت و همچنین هجوم گستردههمراه با مقدمات وسیعی که کمپانی تدارک می‌دید این اندیشه را پدید می‌آورد کهانگلیسیها ایران را همانند هند به مستعمرة خود تبدیل می‌کنند و کمپانی هند شرقی بهکمپانیرژیایران تبدیلمی‌گردد بنابراین عالمان دینیتنباکورا تحریم نموده و علتآنرا متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات باقرآن مجید می‌دانستند.
2- دلایل سیاسی اقتصادی:توتون وتنباکوبخش عمده‌ای ازمحصولات کشاورزی مردم ایران بود و منبع درآمد قشر وسیعی از مردم به شمار می‌رفت. بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسیمنافع بسیاری از مردم را به خطر می‌انداخت آنان سود سالانه شرکت خود را در حدود 500هزار لیره برآورد کرده بودند و این برای انگلیسیها لقمه چربی بود.

 

دولت روسیه:

 بلافاصله بعد از امضای این قرارداد، وزیر مختار روس درایران اعتراض رسمی کتبی خود علیه  امتیاز تالبوت را تسلیم وزیر امور خارجه کرد و تقاضای لغو امتیازنامه را نمود. ازنظر روسیه امتیاز تالبوت به تاجران روس ضرر و زیان فراوان وارد میکند. از طرفیدیگرسفارت روسیهاستدلال می‌کرد که امتیاز نامهتالبوت ناقضعهدنامه ترکمنچایاست زیرا بر خلاف تعهداتایران در آن عهدنامه به یک کمپانی خارجی امتیاز انحصاری واگذار گردیده که این باعثشده است تا رعایای روسیه از تجارت آزاد در ایران محروم گردند. وزیر مختار روس درادامه تمام رعایای روسیه را آگاه کرد که می‌توانند وجود امتیازنامه تنباکو رانادیده بگیرند و بی‌هیچ مانعی به خرید و فروش تنباکو بپردازند

 

 سیاست دربار برای مقابله با فتوا

شاه و درباریان در آغاز با مساعدت ‏وعاظ السلاطین و معممین دربار به شایعه جعلى بودن فتوى و این که توسط فردى به‏نام‏«ملک التجار»جعل شده است،مى‏پردازند و سیستم حفاظت و اختناق خود را به‏شدت گسترش مى‏دهند تا هر گونه ارتباط مردم و علماء، و کسب تکلیف از میرزاى‏بزرگ را سلب کنند.اما این اقدامات نیز تاثیرى در روند قضایا نداشت. لذا دولتیان باتوسل به نیرنگى دیگر و ایجاد تفرقه،دست‏به دامن علماى داخل ایران مى‏شوند.شاه و امین السلطان به‏ «میرزاى آشتیانى‏» روحانى تهرانى روى مى‏آورد و از او مى‏خواهند به‏اباحه و تجویز دخانیات حکم کند.میرزاى آشتیانى و دیگر علماء،شاه و درباریان را به‏کلى مایوس مى‏سازند و قاطعانه مى‏گویند که حکم میرزاى بزرگ را جز خود او کسى دیگر نمى‏تواند تغییر دهد،و اضافه مى‏کنند:«این کار اصلاح برنمى‏دارد،باید متوقف‏شود...این امتیازات باید برگردد و تا برنگردد میرزا آرام نمى‏گیرد.»از طرف دیگر،سیاست ارعاب و تهدید و توسل به خشونت نیز کارآیى خود را از دست داد و مردم راهر چه بیشتر مصمم‏تر و مقاوم‏تر ساخت

 

 نفوذ حکم در حرمسرا

حکم تحریم،حتى درباره شاه و اندرون حرمسراى وى را نیز در برگرفت، به نحوى که‏«انیس الدوله‏» ،سوگلى ناصر الدین شاه دستور داد قلیانها را جمع کنند وقتی ناصرالدین شاه اعتراض کرد همسر او گفت : آنکسی که مرا به تو حلال کرده تنباکو را حرام کرده و ناصر الدین‏شاه هم براى آنکه مبادا به احترامش لطمه‏اى وارد آید، بعد از آن به هیچ یک از نوکران‏خود دستور نمى‏داد که قلیان بیاورند

 

مذاکره دربار و علما

شاه و در

/ 0 نظر / 7 بازدید