مقاله وتحقیق
جدیدترین مقالات در مورد علوم مختلف

> سریال خارق العاده آموزش زبان extra

> آموزش برق خودرو

> آموزش مكانيك پژو 405

> راهنمای پرورش زنبور عسل

> آموزش زبان انگليسي در خواب

> آموزش پرورش قارچ

> آموزش ساخت جعبه كادويي

> مجموعه آموزشی پرورش بوقلمون

> آموزش سفره آرايي و ميوه آرايي

> قلم قاری قرآن

> مجموعه آموزشی تعمیرات لپ تاپ

> آموزش شغل پرسود پرورش شترمرغ

کسب درآمد از طریق اینترنت از هفت راه متفاوت بدون نیاز به تجربه وتخصص
نویسنده: امیر - ۱۳٩٠/٢/٢

"A poor workman blames his tools."

ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.» متراف فارسی: «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین ناهموار است.»

 

"A bird in the hand is worth two in the bush."

ترجمه«یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.» مترادف فارسی: «سرکه نقد به از حلوای نسیه.»


 

"Absence makes the heart grow fonder."

ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شود.» مترادف فارسی: «دوری و دوستی.»

 

"A cat may look at a king."

ترجمه: «شاید که گربه به شاهی نظر کند.» مترادف فارسی: «به اسب شاه گفته یابو.»

 

"A chain is no stronger than its weakest link."

ترجمه: «استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است.» ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار

"A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once."

ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.» مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است.»

مترادف فارسی: «ترسو مرد!»

 

"A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long."

ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»

"Actions speak louder than words."

ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.» مترادف فارسی: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست.»

 

"Advice when most needed is least heeded."

ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»

"A fool and his money are easily parted."

ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

 

 

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند""A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first."

ترجمه: «روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند» مترادف فارسی: «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند»

 

"A friend in need is a friend indeed."

ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.» مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»

 

"After a storm comes a calm."

ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.» مشابه فارسی: «بعد از خشم پشیمانی است»

 

"After dinner sit a while, after supper walk a mile."

ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.»

"A good beginning makes a good ending."

ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.» خلاف فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج» مولوی

 

"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."

ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»

"A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand."

ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.»

"A guilty conscience needs no accuser."

ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»

"A jack of all trades is master of none."

ترجمه: «کسی که همه‌کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌کاری نیست.» مترادف فارسی: « همه‌کاره و هیچ‌کاره.»

 

"A lie has no legs."

ترجمه: «دروغ پا ندارد.» مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»

 

"A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."

ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به وینستون چرچیل

"A little knowledge is a dangerous thing."

ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.» مترادف فارسی: «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»

تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی

تمثیل: «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام» امیر خسرو

 

"A merry heart makes a long life."

ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»

A miss by an inch is a miss by a mile.

ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.» مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»

 

"A penny saved is a penny earned." منسوب به فرانکلین

ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است.» مترادف: «قطره قطره است وانگهی دریا»

 

"A person is known by the company he keeps."

ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شود» مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان دوستی// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی» سعدی

 

"A picture is worth a thousand words."

ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است» مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»

 

"A pot of milk is ruined by a drop of poison."

ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»

"A rolling stone gathers no moss."

ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید» مترادف فارسی: «که بر سنگ گردان نروید نبات» سعدی

 

"A sound mind in a sound body."

ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم» اصل لاتینی: «mens sana in corpore sano»

مترادف فارسی: «عقل سالم در بدن سالم است»

 

منسوب به بنیامین فرانکلین "A stitch in time saves nine."

ترجمه: «یک ضربه بموقع، باعث صرفه‌جویی در نه ضربه دیگر است» مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»

 

"All cats love fish but hate to get their paws wet."

ترجمه: «هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»

"All flowers are not in one garland."

ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد» مترادف فارسی: «گل بی‌علت و بی‌عیب خداست» پروین اعتصامی

 

"All frills and no knickers."

ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار» مترادف فارسی: «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»

 

"All good things come to an end."

ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»

"All hat and no cattle"

ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد» مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچ‌کس نیم‌من نیست»

 

"All roads lead to Rome."

ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند» مترادف فارسی: «همه راه‌ها به رم ختم می‌شوند»

 

"All's fair in love and war."

ترجمه: «عدالت در دوستی و جنگ»

"All's well that ends well."

ترجمه: «همه‌چیز خوب، پایانش نیز خوب» متضاد فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» مولوی

 

"All that glisters is not gold."

ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست» مترادف فارسی: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»

مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»

 

"All things come to he who waits."

ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد» مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»

 

"All work and no play makes Jack a dull boy."

ترجمه: «هم‌اش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند»

"An apple a day keeps the doctor away."

ترجمه: «یک‌عدد سیب در روز، دکتر را دور نگه‌می‌دارد»

"An eye for an eye and a tooth for a tooth."

ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» انجیل عهد عتیق مترادف: «چشم در عوض چشم و دندان در عوض دندان»

 

"Another man's poison is not necessarily yours."

ترجمه: «سم دیگران نباید الزامأ برای تو باشد» مترادف لاتینی: "One man's medicine is another man's poison."

ترجمه: (داروی یکی، کشنده دیگری است)

 

"An ounce of prevention is worth a pound of cure."

ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است» مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»

مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت»

کسب درآمد از اینترنت بدون نیاز به سرمایه وتخصص

در ازای هر کلیک 100 ریال دریافت کنید

هفت راه متفاوت برای کسب درآمد از طریق اینترنت

درآمد ماهیانه 300 هزار تومان از اینترنت فقط با روزی یک ساعت کار

 

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :